درایو

درایو

- MICROMASTER

-SINAMIC :

  •     Sinamic  V20
  •     Sinamic  G110 M
  •     Sinamic  G120
ویژگی های محصول


  • CPU

  • کارت های شبکه

  • کارت های ورودی و خروجی

  • درایو

  • HMI