سرویس ها


انجام پروژه های صنعتی بصورت EPC

شركت سحردار پارسیان فعاليت هاي خود را در طراحي و مهندسي تامين كالا و اجراي پروژه هاي مختلف صنعتي در حوزه های فولاد و سیمان ومعدن قرار داده است. اين شركت با برخورداري از نيروهاي مديريتي و تخصصي باتجربه و باسابقه خود بيش از دو دهه در رشته هاي مرتبط فعال بوده كه قادر به انجام پروژه ها با بالاترين سطح كيفيت مي باشد.اين شركت با اتكا به توانمنديهاي خود موفق به جذب چند پروژه کلید در دست گردیده که با سربلندی در انجام آنها نمود دیگری از توانمندی های خود را به نمایش گذاشته است .