محصولات


  • نبشی فولادی (Steel Angle)

  • تیرآهن های فولادی(Steel Beams)

  • ناودانی فولادی (Steel Channel)

  • ورق فولادی (Steel Plates)

  • قوطی های فولادی (Square Hollow Tube)

  • سپری فولادی (Steel Tee)

  • میلگردهای فولادی ( Steel Rebar)

  • شمش های فولادی (Steel Billet)