عملیات حرارتی

عملیات حرارتی

شرکت سحردار پارسیان علاوه بر ساخت و تولید مجموعه ها و قطعات یدکی صنعتی امکان عملیات حرارتی  قطعات صنعتی را نیز درمجموعه کارگاهی خود بشرح ذیل دارا میباشد :

  • عملیات حرارتی (کویینچ تمپر) :
  • سختکاری (گازی و حمام نمک)
  • کربورایزینگ (گازی و حمام نمک)
  • نیتراسیون (گازی و حمام نمک)
  • آنیل و نرماله
  • اینداکشن (القایی)