سرویس ها


خدمات اجرایی قابل ارائه توسط شركت سحردار پارسیان

     شركت سحردار پارسیان بنا بر خواست مشتريان خود ، دامنه وسيعي از خدمات مهندسي اجرایی را در صنایع فولاد ، معدن ، نفت و گاز و پتروشیمی ارائه مي نمايد :

 • خدمات ساخت قطعات صنعتی
 • خدمات تأمین و بررسی نقشه های ساخت قطعات و مهندسی معکوس
 • ارائه خدمات بازرسي فني و تسريع در ساخت
 • بررسي وضعيت تجهيزات و امكانات كارخانجات موجود و تهيه طرح بازسازي براي آنها
 • تعيين ليست تجهيزات قابل ساخت در ايران بدون آنكه از نظر كيفيت لطمه اي به اهداف احداث كارخانه وارد شود .
 • تعيين مشخصات تجهيزات
 • خدمات نظارت عالي بر كارهاي اجرايي
 • خدمات مهندسي اجرا
 • خدمات مديريت اجرا
 • خدمات نظارت كارگاهي بر اجراي كارهاي ساختماني و نصب
 • خدمات نظارت بر راه اندازي كارخانه و تجهيزات ، تست عملكرد و تحويل و تحول ساختمانها و تجهيزات
 • ارائه خدمات مديريت پروژه
 • ارائه خدمات همياري فني در بهره برداري از كارخانجات