کارت های ورودی و خروجی

کارت های ورودی و خروجی

کارت های ورورد و خروجی Signal Modules (SM) 

 • کارت SM DI
 • کارت SM DO
 • کارت SM DI/DO
 • کارت SM AI
 • کارت SM AO
 • کارت SM AI/AO
ویژگی های محصول


 • CPU

 • کارت های شبکه

 • کارت های ورودی و خروجی

 • درایو

 • HMI