شیرهای پروانه ای

شیرهای پروانه ای

1- Resilient Seated Butterfly Valve

 •  Double Flanged Butterfly Valve
 • Full Flanged Butterfly Valve - ASME Flange
 • Full Flanged Butterfly Valve - DIN Flange
 • WAFER Type Resilient Seated Butterfly Valve
 • LUG Type Resilient Seated Butterfly Valve - ASME Flange
 • LUG Type Resilient Seated Butterfly Valve - DIN Flange
 • LUG Type Aluminium Bronze Butterfly Valve
 • Lined Butterfly Valve

2 - High Performance Butterfly Valves

 • Cryogenic Triple-offset Valves
 • Triple-offset Valves
ویژگی های محصول


 • شیرهای توپی (Ball Valves)

 • شیرهای دروازه ای (Gate Valves)

 • Plug Valve

 • Check & Globe Valves

 • شیرهای پروانه ای (Butterfly Valves)