ناودانی فولادی

ناودانی فولادی
 • U CHANNELS, UPN STEEL PROFILE

  UPN h b s t rl r2 Ареа F Weight G
                 
  mm mm mm mm mm mm sm² kg/m
                 
                 
  50 50 38 5 7 7 3,5 7,12 5,59
  65 65 42 5,5 7,5 7,5 4 9,03 7,09
  80 80 45 6 8 8 4 11 8,64
  100 100 50 6 8,5 8,5 4,5 13,5 10,6
  120 120 55 7 9 9 4,5 17 13,4
  140 140 60 7 10 10 5 20,4 16
  160 160 65 7,5 10,5 10,5 5,5 24 18,8
  180 180 70 8 11 11 5,5 28 22
  200 200 75 8,5 11,5 11,5 6 32,2 25,3
  220 220 80 9 12,5 12,5 6,5 37,4 29,4
  240 240 85 9,5 13 13 6,5 42,3 33,2
  260 260 90 10 14 14 7 48,3 37,9
  280 280 95 10 15 15 7,5 53,3 41,8
  300 300 100 10 16 16 8 58,8 46,2
  320 320 100 14 17,5 17,5 8,75 75,8 59,5
  350 350 100 14 16 16 8 77,3 60,6
  380 380 102 13,5 16 16 8 80,4 63,1
  400 400 110 14 18 18 9 91,5 71,8

 

ویژگی های محصول


 • نبشی فولادی (Steel Angle)

 • تیرآهن های فولادی(Steel Beams)

 • ناودانی فولادی (Steel Channel)

 • ورق فولادی (Steel Plates)

 • قوطی های فولادی (Square Hollow Tube)

 • سپری فولادی (Steel Tee)

 • میلگردهای فولادی ( Steel Rebar)

 • شمش های فولادی (Steel Billet)