مهره های صنعتی

مهره های صنعتی

HEXAGONAL NUTS

 • 2H
 • DIN 431
 • DIN 934 - NUT
 • DIN 936 HEX NUT
 • DIN_934_6.8
 • DIN-555-Hexagon-Nuts
 • Hexagon-nuts-DIN-6330
 • hex-nut-din-439
 • Hex-Nut-DIN934 -DIN439-DIN936-ISO4032
 • NUT-DIN 6915
ویژگی های محصول


 • پیچهای صنعتی (Bolts)

 • (Stud Bolts)

 • مهره های صنعتی (Bolts)

 • پیچ و مهره های سفارشی (Custom Made Special Fastener)