دما سنج

دما سنج

TEMPERATURE Measurements

 • Bimetals
 • Gas Actuated Thermometers
 • Thermocouples
ویژگی های محصول


 • ولوهای ابزار دقیق (Instrumentation Valves)

 • فلومتر جریان (Flow measurements)

 • سطح سنج (Level Measurements)

 • دماسنج (Temperature Measurments)

 • فشارسنج (Pressure Measurements)

 • ترانسمیتر(Instrumentation TRANSMITTERS)

 • اتصالات ابزار دقیق(Instrumentation Tubing)

 • ترموول (Thermowells)